THUAN THAO人材株式会社

外国のニュース

Những điều cần biết khi đăng ký tham gia đào tạo đi Tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1. Hồ sơ: - 01 ảnh chụp cùng gia đình trong 6 tháng gần đây. - 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Phường,...

Điều kiện đăng ký tham đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1. Điều kiện chung: -         Nam, Nữ là công dân Việt Nam. -         Có đầy đủ hành vi, năng lực và trách nhiệm dân sự. Không có...

Những điều cần biết khi tham gia phỏng vấn với người Nhật Bản

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Phỏng vấn – là khâu quan trọng quyết định việc bạn có được nhận vào làm hay không. Tất cả có thể sẽ chỉ được...

Đài Loan thay đổi mức lương tối thiểu và mức đóng bảo hiểm.

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động, bao gồm lao động nước ngoài Ủy ban...

×

Line