THUAN THAO人材株式会社

求人票

Đơn hàng đi Đài Loan ngành Nấu chè

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1. Tên công xưởng: Nhà máy Tứ Kỳ 2. Địa điểm: Đạm Thuỷ , Tân Bắc 3. Số Lượng tuyển: 1 nam, 1 nữ 4. Hạn hợp đồng:  2 năm...

Đơn hàng đi Đài Loan ngành Điện tử

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1.Tên công xưởng: Chấn Hoa 2. Địa điểm: Khu Ngũ Cổ, thành phố Tâm Bắc 3. Số Lượng tuyển: 50 nữ 4. Hạn hợp đồng: 3 năm 5. Nội dung...

Tuyển dụng ngành nghề Dệt sợi, dệt vải, đứng máy dệt đi Đài Loan

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1. Tên công xưởng: Nhà máy Triển Tụng  2. Địa điểm: Vân Lâm - Đài Trung 3. Số Lượng tuyển: 05 nam 4. Hạn hợp đồng: 3 năm 5. Nội...

Tuyển dụng lao động phổ thông đi Đài Loan

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

1.Tên công xưởng: Ức Khải 2. Địa điểm: Đào Viên 3. Số Lượng tuyển: 03 nam 4. Hạn hợp đồng: 3 năm 5. Nội dung công việc: Nhà máy chuyên làm...

×

Line