THUAN THAO人材株式会社

求人票

Thông báo tuyển dụng đơn hàng Nông nghiệp

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Nông Nghiệp Công việc: Đóng gói, sản xuất nông nghiệp...

Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Xây dựng , Công việc: Xây dựng , cốp...

Thông báo tuyển đơn hàng cơ khí đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Cơ khí , Công việc: Gia công tấm kim loại...

Thông báo tuyển dụng đơn hàng nữ nông nghiệp đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

I .NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Nông nghiệp Công việc: Trồng trọt ...

×

Line