THUAN THAO人材株式会社

求人票

Thông báo tuyển dụng đơn hàng Nông nghiệp

25/05/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Nông Nghiệp  Công việc: Đóng gói, sản xuất nông nghiệp  Số lượng tuyển: 3  người  Địa điểm thực tập:  Tỉnh Gunma  Thời...

Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN   Ngành nghề: Xây dựng ,  Công việc: Xây dựng , cốp pha, giàn giáo  Số lượng tuyển:  9 người , tập trung 27...

Thông báo tuyển đơn hàng cơ khí đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Cơ khí ,  Công việc: Gia công tấm kim loại Số lượng tuyển:  3 người  , tập trung 12 người  Địa...

Thông báo tuyển dụng đơn hàng nữ nông nghiệp đi Nhật Bản

27/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

I .NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Nông nghiệp  Công việc: Trồng trọt  Số lượng tuyển:  1 nữ  Địa điểm thực tập: Tỉnh KUMAMOTO   (熊本県) Thời hạn hợp...

×

Line